Przedsiębiorstwo Projektowania
i Realizacji Inwestycji OPUS II Sp. z o.o.

Biuro:
31-135 Kraków
ul. Stefana Batorego 4/11
tel./fax 12 623 77 72
tel. 12 632 54 54 ,
tel. kom. 602 73 66 56

O firmie

Pracownia projektowa powstała w 1990r zatrudniając projektantów rozwiązywanego wówczas Miejskiego Biura Projektów w Krakowie.
Pracownią kieruje do dnia dzisiejszego mgr inż. Andrzej Wojewoda .

Pracownia projektowa ma w swoim dorobku na przestrzeni lat funkcjonowania realizację wielu obiektów takich jak : szkoły, sale gimnastyczne, budynki mieszkalne wielorodzinne, obiekty handlowe, obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, rewaloryzację wielu obiektów zabytkowych, obiekty bankowe, hotele, stacje benzynowe, budynki jednorodzinne itp. dla inwestorów prywatnych oraz instytucji publicznych.

Dostosowując się do oczekiwań inwestorów oraz realiów gospodarczych pracownia na życzenie inwestora prowadzi cały cykl inwestycyjny od uzyskania decyzji WZ ( warunki zabudowy ) do uzyskania decyzji zezwalającej na użytkowanie wydanej przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Pracownia działa na terenie całej Polski o jej rzetelności i terminowości świadczą powracający Inwestorzy.
Doświadczony zespół projektantów zwraca szczególną uwagę na analizę kosztów realizacji projektowanego obiektu biorąc pod uwagę możliwości finansowe oraz wymagania Inwestorów.