Przedsiębiorstwo Projektowania
i Realizacji Inwestycji OPUS II Sp. z o.o.

Biuro:
31-135 Kraków
ul. Stefana Batorego 4/11
tel./fax 12 623 77 72
tel. 12 632 54 54 ,
tel. kom. 602 73 66 56

Oferta

Oferta dla Inwestorów indywidualnych oraz firm

Na życzenie Inwestora pracownia prowadzi cały cykl inwestycyjny budowy :

 • zakup działki ( podkłady geodezyjne )
 • mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych
 • uzyskanie decyzji WZ ( warunki zabudowy ) przy braku miejscowego planu zagospodarowania
 • wykonanie koncepcji z analizą kosztów inwestycji
 • projekt architektoniczny z wszelkimi branżami :
 • projekty konstrukcyjne
 • projekty wod – kan ( przyłącz i sieć)
 • projekty gazu ( przyłącz i sieć )
 • projekty inst. elektr. ( przyłącz i sieć )
 • projekty wentylacji mechanicznej
 • projekty chłodnictwa
 • projekty niskoprądowe
 • projekty drogowe
 • projekty wjazdu na działkę
 • opracowania kosztorysowe i przedmiary

Powyższe projekty uzgadniamy z właściwymi urzędami oraz rzeczoznawcami, uzyskujemy niezbędne decyzje :

 • uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszeń
 • prowadzimy nadzory autorskie oraz inwestorskie
 • prowadzimy inwestorstwo zastępcze zakończone uzyskaniem decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu
 • wykonujemy ekspertyzy i opinie techniczne w zakresie konstrukcji obiektów
 • inwentaryzacje architektoniczne

Na życzenie Inwestora możemy podjąć się prowadzenia całej inwestycji lub wykonać określone zadania będące składnikiem procesu inwestycyjnego.

Reprezentujemy Inwestora we wszystkich urzędach załatwiając w jego imieniu wszelkie formalności.

Projektujemy obiekty;

 • mieszkalne jednorodzinne
 • mieszkalne wielorodzinne
 • biurowe
 • handlowe
 • sportu i rekreacji
 • domy pomocy społecznej
 • służby zdrowia
 • gastronomii
 • bankowe
 • szkoły
 • hotele itp.

Oferujemy darmowe konsultacje zamierzeń inwestycyjnych, porad w załatwianiu spraw celem uzyskania decyzji WZ, pozwolenia na budowę, legalizacji samowoli budowlanych, uzyskania decyzji zezwalających na użytkowanie obiektu.

KONTAKT

Tel./fax 48 12 623 77 72
602 73 66 56

opusdwa@op.pl